3681

2023 novembarip 28, marlunngorneq


Tuukkap mittarfittaaq 2.200 meteriusoq atoqqaarfissiussavaa

Nuummi mittarfittaassaq novembarip 28-ni 2024-mi ammarpat Air Greenlandip timmisartorsua A330neo, Tuukkaq, timmisartunit anginernit siullersaalluni millunilu qangattassaaq.

- Pisoq oqaluttuarisaanermut ilannguttussaavoq, tamatumalu Kalaallit Airports inuiaqatigiillu peqatigatigalugit malunnaartinnissaa qilanaaraarput. Nuummi nunanut tamalaanut mittarfittaassap 2.200 meteriusup atulernissaanut pisortatigoortumik nalunaarutigineqarneranut atatillugu, Air Greenlandip pisortaanera Jacob Nitter Sørensen oqarpoq.

 

- Ulloq taanna siornatigut taaneqartareerpoq, ullormili tassani timmisartuussinissat aaliangiutinnginnerini pisortatigoortumik nalunaarutigineqarnissaa utaqqisimavarput. Maannalu tassa A330neo Tuukkaq, Nuup mittarfittaavani 2024-mi novembarip 28-ni timmisartunit anginernit siullersaalluni millunilu aallartuussasoq ilisimalerparput. Tamanna nuannaarutigeqaarput, Jacob Nitter Sørensen oqarpoq, itisiliillunilu:

BMD JNS6

- Nunatta timmisartuutileqatigiiffiata timmisartuata aappalaartup mittarfik tamakkiisoq atoqqaarfissiortussanngormagu takussutissaavoq annertuumik pingaarutilik, soorlu taamani 1979-mi mittarfittaaq DASH-7-imit atoqqaarfissiorneqarmat. Ullormilu oqaluttuarisaanermut ilannguttussami malunniuteqarnerput taamatut ersersipparput, Jacob Nitter Sørensen oqarpoq.

Air Greenlandip 2024-mut timmisartuussinissanut pilersaarutaa qangali saqqummiunneqareerpoq tuniniaanerlu ingerlareerluni, taamaallaat Nuummiit Københavnimut aqqut ilanngunneqarsimanani. Kalaallit Airportsillu ullumi nalunaaruteqarnerata kingorna, Nuup Københavnillu akornanni toqqaannartumik timmisartukkut aqqutip nutaap, timmisartuussinissanut pilersaarutinut allannguutitut ikkunneqarnissaa suliarineqalerpoq.

 

- Nuummi mittarfik taamaasilluni nunanit tamalaanit aammalu nunatta iluani timmisartuussinerni atorneqalissaaq, soorlu ullumikkut Kangerlussuarmi pisartutut ilaasut timmisartukkut ingerlaqqinnissaminni Kangerlussuaq akunniffigisarpaat. Mittarfinnut akitsuutissat nutaat aammalu timmisiartuussinerit pissusissaat paaseriarutsigit, Air Greenlandip nittartagaatigut angalatitsiviillu aqqutigalugit, timmisartuussinissanut pilersaarutip saqqummiunnissaanut qilanaarpugut, Jacob Nitter Sørensen nassuiaavoq.

 

Air Greenlandillu mittarfittaaq atoqqaarfissiorlugu timmisartuussinissaanut bilitsit piumalluarneqarnerat malunnarsereerpoq.

 

- Mittarfittaassap ammarneqarneranut atatillugu, Tuukkap qanoq timmisartuussinissaanut pilersaarutit atuisunit tusagassiuutinillu apeqqutigineqartalereerput. Ilisimatitsissutigissavarput timmisartuussineq siulleq nalinginnaassammat, tassa ilaasunik angallassinerulluni, bilitsillu tuniniarneqaleriarpata tamanna aamma nalunaarutigissavarput, Jacob Nitter Sørensen naggasiivoq.