2181

Ilaasortaanermut piumasaqaatit

ILAASORTAANERMUT PIUMASAQAATIT - CLUB TIMMISA [27-11-2019]

1. Club Timmisamik ingerlatsisoq tassaavoq Air Greenland A/S ("Air Greenland"), CVR. nr. 56996710, B - 1842, Siaqqinneq 1, 3905 Nuussuaq, Grønland.

Club Timmisa pillugu saaffiginnissutit tunniunneqarsinnaapput Air Greenlandimut e-mail: ClubTimmisa@airgreenland.gl.

Ilaasortaanermut piumasaqaatit danskisut, tuluttut kalaallisullu suliaapput. Assigiinngissagaluarpata danskisuua atuutissaaq.

 

2. Club Timmisa atuisut klubberaat, tassanilu neqeroorutit iluaqutissallu pitsaasut pissarsiarisinnaavatit. Suut ajunngitsorsiarisinnaanerlugit uani atuarsinnaavat: www.airgreenland.gl/clubtimissa aammalu Club Timissap app'-iani. Ajunngitsorsiassat ilaat tassaavoq qaammatit pingasukkaarlugit angalanernik eqquiniutit pingasut atorlugit makitsinermut peqataasinnaanerit (angalanermut eqqugassaq ataaseq 3.000 kr.-inik naleqarpoq), taannalu timmisartukkut angalanermik qarasaasiakkut pisinermut atorneqassaaq ukunani: www.airgreenland.dk, www.airgreenland.gl aamma www.airgreenland.com. Makitsineq pillugu atuaqqissinnaavutit imm. 14-19-imi. Inummut neqeroorutit ajunngitsorsiassallu allanut tunniunneqarsinnaanngillat.

 

3. Club Timmisamut ilanngussinnaavutit Club Timmisa app'-ia atorlugu, www.airgreenland.dk-ikkut imaluunniit Air Greenlandip atuisunik sullissivianut attaveqarlutit: Club Timmisamut saaffiginnikkuit ilaasortatut profilitaarlutit allatsissaatit, makkulu nalunaarutigissallugit.

  • ateq,
  • e-mailadresse,
  • postnormu, nuna aammalu illoqarfik

Ilaasortatut profilinnut isertassaatit e-mailadressit aammalu nammineq kode-liat atorlugu. Ilaasortatut profilinnut iseruit takusinnaaavatit angalanitit nalunaarutigisat, aammalu qanoq attavigineqarnissannut paasissutissat allanngortissinnaavatit.

4. Club Timmisamut ilaasortanngorsinnaavutit, 18-nik ukioqaruit allanillu nakkutigisaanngikkuit. Ilaasortanngussaguit piumasaqaataavoq Air Greenlandip suliffeqarfii aammalu suleqatai pillugit nittarsaassilluni Air Greenlandip ilinnut attaveqarnissaannut akuersissasutit. Akuersissut makkuninnga imaqarpoq:

Akueraara Air Greenland A/S-ip emailikkut* aammalu qarasaasiakkut naapittarfiit** aqqutigalugit attavigisinnaagaanga, aamma ilisimatitsisarfiit kiisalu nittarsaassinerit naleqqussakkat atorlugit, nittarsaassilluni uku pillugit: suliffeqarfissuaq Air Greenland***, unammisitsinerit, pisoqartitsinerit, eqqumiitsuliat kiisalu suleqatit****. Suleqatit takkussorneri malillugit ilanngunneqartarlutillu taarserneqartassapput aammalu Club Timmisap app’-iani kiisalu www.airgreenland.dk/clubtimmisa-mi takuneqarsinnaallutik.

Air Greenland A/S uannut tulluarsakkamik nittarsaasinnaajumalluni paasissutissanik katersuisinnaavoq atuisinnaalluni uannut, soorlu angalaninnut, kisimiillunga angalaqateqarlungaluunniit angalaninnut, sumit pinninnut tunngasunik, aamma suliffeqarfissuup Air Greenlandip iluani sulifeqarfinnit allanit pissarsiniarsinnaalluni, kiisalu Air Greenlandip nittartagaani Club Timmisap app’-iani qanoq iliorninnut tunngasut pillugit katersuillunilu atuisinnaalluni. Akueraara Air Greenland A/S-ip paasissutissat taakku Air Greenland taassumalu suleqatai pillugit nittarsaassinermi atorsinnaagai aammalu nittarsaassineq siunertaralugu Air Greenlandip nammineq ilumini paasissutissat taakku ingerlateqqissinnaagai.

Air Greenland A/S-ip attavigisinnaavaanga aperalungalu nassitsisut, ingerlatseqatigiiffiit piginnittut, suleqatit, nioqqutit attaveqariaatsit kiisalu paasissutissat inummut tunngasut atorneqarneri eqqarsaatigalugit akuersissutissutiga nutarterusunneriga. Ilaasortaanermut piumasaqaatini paasissutissat uannut tunngasut qanoq atorneqarnersut atuarsinnaavakka, kiisalu attavigineqarnissannut allanullu akuersinera qaqugukkulluunniit utertissinnaavara Air Greenland A/S-ip attavigineratigut soorlu ClubTimmisa@airgreenland.gl aqqutigalugu.

 

Akuersinerit qaqugukkulluunniit utertissinnaavat.

5. Air Greenland ilaasortaanermut piumasaqaatinik allannguisinnaatitaavoq kiisalu qaammammik ataatsimik siumut ilisimatitsilluni Club Timmisamik atorunnaarsitsisinnaalluni, kisiannili Air Greenlandimi angalanermik eqquiniarnerit tulliuttut naammassineqaqqaassapput. Ilaasortaanermi atugassarititaasut annertuumik allannguuteqarpata Air Greenlandip e-mailikkut ilisimatissavaatit. E-mailikkut allagarsereerlutit ilaasortatut profilit ammarukku allannguutinut akuersisutut Air Greenlandip isigissavaatit. Allannguutit akueriumanngikkukkit Club Timmisa-mit anissaatit.

 

6. Qaqugukkulluunniit Club Timmisamit anisinnaavutit attavigalugu ClubTimmisa@airgreenland.gl. Air Greenlandip Club Timmisa-mit aninerit akuersininnik utertitsinertut isigissavaa.

 

Paasissutissat inummut tunngasut

 

7. Paasissutissat suut katersortarpavut? Club Timmisamut paasissutissat imm. 3-imi taaneqartut aammalu paasisssutissat profilinnut ilanngukkunnakkatit, soorlu adressit, ilaqutariinnermut tunngasut, soqutisat piumanerusat il il nalunaarsortarpavut. Air Greenlandimit timmisartukkut angalanermik, angalalluni misigisassamik allamilluunniit pisiguit pisinerit pillugu imaluunniit sullissinerup imaa suussusialu paasissutissanik nalunaarsuissaagut (soorlu timmisartukkut angalaneq, ilaqutariittut angalaneq, misigisassarsiorluni angalaneq, ataatsimoorluni angalanerup qanoq ittuussusia, inniminikkap klassia), angalanermi siunertat, sooq toqqaritit suullu peeritit, kisimiillutit allanilluunniit ilaqarlutit angalanersutit, sumit aggernersutit (soorlu aallarfiit tikiffissallu aamma / imaluunniit soorlu ornikkat), aammalu pisininnut tunngassuteqartut allat, soorlu akia aammalu qaqugukkut angalaneq.

Air Greenlandip nittartagai app’-ialu atorukkit illit pillutit qanorlu nittartakkami iliornerit pillugit paasissutissat katersussavavut, soorlu angalanerit suut, unnuiffiit, neqeroorutit akikillisallu isiginnaarneritit, suut ujarneritit suullu ujaasinermi najoqqutarineritit, aammalu sumiinnersutit. Aamma nalunaarsortarpavut IP-adressit aammalu qarasaasiavit aqutsissutaa pillugu paasissutissat, mobilit aammalu internetserutit suunersoq. Nalunaarsortarparput Club Timmisami ajunngitsorsiassat atoraangakkit aammalu nittarsaassinernik ilalinnik saaffigigaangassi nalunaarsortassavarput saaffiginnissut aammalu neqeroorutit, nutaarsiassat akikillisat suut ammarneritit immaqalu qisuariarfigineritit.

 

8. Paasissutissat sumut atortarpavut?

Paasissutissat atortarpavut Air Greenlandip nittartagai aammalu Club Timmisap app’-ia pitsanngorsarniarlugit, imm. 14-19-imi oqaatigineqartutut eqquiniaatitsinermi makitsiniarluta aammalu ilinnut tunngasunik paasissutissanik katersiniarluta nittarsaassivigisanilu immikkoortunut inissikkumallutit, taamalilluta Air Greenland aammalu taassuma suleqatai pillugit nittarsaassinivut ilinnut naleqqussarumallugit, soorlu akuersisimanerit tunngavigalugu qarasaasiakkut allagarsisarfiit aammalu Facebook, Instagram Youtubelu kiisalu allagartarsuaaqqat aqqutigalugit ilinnut saaffiginninnivut. Akuersisimavutit Facebookimi, Instagrammimi aammalu Youtubemi nittarsaassivissatut aalajangikkat Air Greenlandimik Air Greenlandillu suleqataanik ilinnut nittartaassinitsinni atorsinnaagivut. Tamatuma malitsigisaanik nutaarsiassat videoqqallu atorlugit nittarsaassinernik ilinnut takutitsiumalluta ilinnut paasissutissat atorsinnaavavut. Aamma kikkunnik Air Greenlandimit nittarsaassivigineqarnissamut soqutiginnissinnaasunik nassaarniarnitsinni ilinnut paasissutissat atorsinnaavavut.

 

9. Ilinnut paasissutissat kia pissarsiarisinnaavai?

Nittarsaassinerput ilinnut naleqqussarumallugu ilinnut paasissutissat Air Greenlandip iluani ingerlateqqissinnaagivut akuersivutit. Paasissutissat Air Greenlandip suleqataanut ingerlateqqinnavianngilavut. Avataani sullissisivut ilinnut paasissutissanik pissarsisinnaapput, uagulli suliassiinitsinni atugassaminnik taamaallaat. Tassaasinnaapput suliffeqarfiit qarasaasialerinikkut sullitanullu tunngatillugu ikiortivut. Avataani sullissisorisarpavut qarasaasiatigut atortunik ingerlatsinitsinni Club Timmisamillu pitsanngorsaanitsinni, e-mail atorlugit nittarsaassinernik nassiussuineri kiisalu naleqqussakkamik nittarsaassinermi, soorlu nittarsaassinerit allanut ingerlateqqittarnerini. Avataaniit sullissisivut taakku paasissutissanik suliaqartartuupput, taakku naalakkiinivut malillugit sulipput paasissutissallu uagut akisussaaffigisavut suliarisarlugit. Paasissutissanik suliaqartartut taakku taamaallaat uagutsinnut isumaqatigiissummik naammassinninniarnerminni paasissutissat atorsinnaavaat, taakkulu isertugassaanerannittaaq aamma pisussaaffeqarlutik. Paasissutissanik suliaqartartut uagut sinnerlugit inunnut paasissutissanik suliaqartartut tamaasa paasissutissat isumagineqarnissaat pillugit isumaqatigiissusiorfigisarpavut.

 

Paasissutissanik suliaqartartut tamakku ilaat, soorlu The Rocket Science Group LLC, qarasaasiakkut nittarsaassisarfimmik Mailchimpimik ingerlatsisuusoq, kiisalu Google Analytics v/Google LLC, USA-mit aallaaveqarput. Paasissutissanik USA-mut nuussisarneq pillugu qularnaveeqqutit pisariaqartinneqartut EU-U.S. Privacy Shieldikkut akuerisaapput, tak. paasissutissat illersugaanerat pillugu peqqussut art 45. Paasissutissanik suliaqartartunik allanik EU-p / EØS-iæ avataaniittunik atuigutta paasissutissanik nuussinermut qularnaveeqqutit atuuttut malittuaannarpavut. Rocket Science Group LLC-mut akuersissut nassaarineqarsinnaavoq uani. Google LLC's-ip akuersissutaata assilinera nassaarineqarsinnaavoq uani.

 

10. Sooq ilinnut paasissutissat atorsinnaavavut?

Paasissutissat inummut tunngasut nittarsaassinermi atorsinnaavavut a) akuersissummik pisimagutta b) ilinnut isumaqatigiissutsitsinnik naammasinniniarluta atorutsigit, imaluunniit c) soqutigisanik unioqqutitsinerunngitsunik tamanna tunngaveqarpat, tak. paasissutissat illersugaanerat pillugu peqqussummi aalajangersagaq 6, imm. 1, oqaasertat a, b, f aamma Kalaallit Nunaannut inunnut paasissutissanik suliarinnittarneq pillugu inatsit § 6, imm. 1, nr. 1, 2 aamma 7. Ilinnut paasissutissat atorsinnaavavut qarasaasiakkut allagarsisarfiit aammalu Facebook, Instagram Youtubelu kiisalu allagartarsuaaqqat aqqutigalugit ilinnut saaffiginnikkumalluta, tassa illit tamatumunnga akuersisimanerit tunngavigalugu. Akuersisimavutit Facebookimi Instagrammimi nutaarsiassaatinni, Youtubemilu isiginnaartakkanni nittarsaassinernik takutitsivigisinnaagitsigit. Ilinnut paasissutissat akuersinikuunerit tunngavigalugu atorsinnaavavut nittarsaassinerput ilinnut naleqqussarnerujumagatsigu. Akuersisimavutit Air Greenlandimik Air Greenlandillu suleqataanik ilinnut nittartaassinitsinni atorsinnaagivut, aammalu nittarsaassineq naleqqussarumallugu paasissutissat Air Greenlandip iluani ingerlateqqissinnaagivut. Akuersinerit qaqugukkulluunniit utertissinnaavat.

 

11. Akuersisimanerit utertikkumagukku? Paasissutissat suliarineqarnissaannik akuersissut qaqugukkulluunniit utertinneqarsinnaavoq ugguuna: Air Greenlandimut e-mail: ClubTimmisa@airgreenland.gl.

 

12. Paasissutissat qanoq sivisutigisumik toqqortarissavavut? Ilaasortaanermut piumasaqaatini oqaatigisatta malinneqarnissaat eqqarsaatigalugu paasissutissat atorneqarnissaat pisariaqarallartillugu paasissutissanillu suliaqarnerput uppernarsartariaqarallartillugu paasissutissat atussavavut, taamaattorli cookiet qanoq ittuussusiat siunertallu suunera apeqqutaalluni illit nittartakkani sunik toqqaasarnerit pillugit paasissutissat ullut 14-iniit ukioq ataaseq tikillugu qaangiuppat peerneqarumaarput. Paasissutissanik atuisinnaanitsinnik atuinerit utertikkukku qaraasiakkut allagarsisarfiit aammalu Facebookimi, Instagrammimi Youtubemilu nalunaarutit inummullu allakkat atorlugit attaviginiarlutit nittarsaassiviginiarlutillu ilinnut paasissutissanik atuinerput unitsissavarput. Taamaattorli ilinnut paasissutissat allagartarsuaaqqatigut aammalu Air Greenlandip nittartagaatigut ilinnut naleqquttumik nittarsaassisinnaajumalluta atorsinnaassavavut, kiisalu Facebookimi Instagrammimilu, Youtubemilu nittarsaassiviginiakkanut naleqqussakkamik nittarsaassinissamut atorsinnaavavut siunertanik unioqqutitsinerunngitsunik tunngaveqarluta paasissutissanik atuisinnaasutut naliliinerput malillugu, tak. paasissutissat illersugaanerat pillugu peqqussummi aalajangersagaq 6, imm. 1, oqaasertaq f, aammalu paasissutissat illersugaanerat pillugu inatsimmi § 13, imm. 2 tak. imm. 4 aamma Kalaallit Nunaannut inunnut paasissutissanik suliarinnittarneq pillugu inatsit § 6, imm. 1, nr. 7 aamma § 6, imm. 2, imm. 3 takuuk, taamaaliussanngilagulli paasissutissat tamakkuninnga siunertaqarluni atorneqarnissaannut akerliunissamut periarfissaq atorsimagukku, tak. paasissutissat illersugaanerat pillugu peqqussummi aalajangersagaq 21, imm. 4 aamma Kalaallit Nunaannut inunnut paasissutissanik suliarinnittarneq pillugu inatsit §§ 35 aamma 36. Akerliuguit erngerluta paasissutissanik atuijunnaassaagut paasissutissallu atorfissaqartinngisavut, tassa nittarsaassinerinnarmut atukkavut piissallutigit. Kisiannili qaraasiakkut allagarsisarfiit atorlugit allakkanik inummut nassiussisarnissatsinnik akuersissuteqarsimanerput uppernarsarsinnaajumallugu paasissutissanik pisariaqartunik piiaanavianngilagut, tamatumani malipparput nittarsaassinermut inatsimmi § 10, imm. 1 aamma Kalaallit Nunaanni tuniniaanissamik nittarsaassisarnermut inatsimmi §6, imm. 1, akuersissummillu atuinitsinnit kingullermit ukiut marluk ingerlareersinnagit uppernarsaat toqqortarigallassavarput. Ilinnut paasissutissat pisinnaatitaaffitillu naleqquttumik qaffasissumillu illersugaanissaat qularnaarsimavarput.

13. Sunik pisinnaatitaaffeqarpit? Paasissutissat ilinnut tunngasut atukkavut suuneri paasiniarsinnaavatit, paasissutissallu taakku naqqinneqarnissaat peerneqarnissaalluunniit, imaluunniit uagut atuinitta killilerneqarnissaa piumasarisinnaavat. Pisinnaatitaaffiit atorlugu paasissutissanik atuinerput akerlerigukku paasissutissat ilinnut tunngasut atorsinnaajunnaassavavut. Paasissutissat uatsinnut tunniussatit, aaqqissugaasumik pisariitsumillu qaraasiakkut atuarneqarsinnaanngorlugit pissarsiarisinnaavaitit imaluunniit allamut nassiutsissinnaallugit. Paasissutissanik atuinerput uunga naammagittaalliutigisinnaavat Air Greenland A/S, B - 1842, Siaqqinneq 1, 3905 Nuussuaq, Grønland, imaluunniit Datatilsynet, Borgergade 28, 5, 1300 København K, dt@datatilsynet.dk, tlf. nr. 33193200.

Air Greenlandimi angalanermik eqquiniut

 

14. Air Greenland qaammatit pingasukkaarlugit Club Timmisami eqquiniutinik makitsisassaaq, tassa angalassutissat pingasut (tamarmik immikkut 3.000 kr.-inik nalillit), taakkulu www.airgreenland.dk, www.airgreenland.gl aamma www.airgreenland.com-imi timmisartukkut angalanernik pisinermut atorsinnaapput. Angalanermut eqqugassat aningaasanngortinneqarsinnaanngillat aammalu tigusisussamut nassiunneqarnerminniit ukiup ataatsip iluani atorneqarsinnaassallutik.

Makitsinerit pisassapput februarimi, maajimi, augustimi aammalu novemberimi tallimanngorneq kingulleq. Makitsineq siulleq pissaaq 31. maj 2019.

 

15. Club Timmisa-mut ilaasortatut

  • makitsinermi tullermi eqquiniummik pissarsissaatit
  • timmisartukkut angalaneq ataaseq nalunaarutigigukku angalanerlu atorukku makitsisoqaqqinnissaanut eqquiniummik ataatsimik pissarseqqissaatit. Angalanerit qarasaasiakkut billetsimi ataatsimit timmisartornernik qassinik imaqarpat, soorlu siumut utimullu, aammalu akunnittarnernik, taava taanna ataatsitut isigineqassaaq taamalu angalanerup tamarmi nalunaarneqarfianiit atorfianiillu atuutilersumik eqquiniummik ataatsimik pissarsissutigineqassalluni. Tassa imaappoq aallarfissannut takkutinngikkuit imaluunniit qarasaasiakkut billetsimut atasumik siumuinnaq imaluunniit utimuinnaq angalaguit taava eqquiniummik pissanngilatit.

Air Greenland Club Timmisamut ilaasortanut eqquiniutinik immikkut tunisisinnaatitaavoq, soorlu nalunaarnermut, piffissami aalajangersimasumi timmisartornissamik inniminniinermut, immikkut neqeororuteqarnermut ilanngullugu, nalliuttorsiornernut allanulluunniit atatillugu ajunngitsorsiatut.

Air Greenlandimi sulisut Club Timmisamut ilaasortaasut ilaasortatut allatulli makitsinermut peqataasinnaapput, kisiannili ID billetsit, GMT-billetsit kiisalu sulinermut akiliunneqarlunilu feeriarnermut angalanerit Air Greenlandimit akilikkat eqquiniutinik pissarsissutaaneq ajorput.

16. Club Timmisamut ilaasortat akornanni eqquiniutitut makitsinermit kingullermit pineqarsimasut aammalu pissarsiarineqarsimasut makitsinissarlu ullormik sioqqullugu naammassineqarsimasut makitsissutigineqassapput. Eqquiniut ataaseq ataasiaanarluni makitsissutaasinnaavoq, tassa eqquiniutissatut tamarmik atorunnaassapput makitsineq naammassippat. Eqquiniutit ilaasortaaneq pillugu tunniunneqartut makitsinissaq ullormik ataatsimik sioqqullugu tunniunneqassapput.

Tassa imaappoq eqquiniutit

  • marts 2019-imiit 30. maj 2019-imut pissarsiaasut 31. maj 2019 makitsinermi ilaassapput
  • maj 2019-imiit 29. august 2019-imut pissarsiaasut 30. august 2019 makitsinermut ilaassapput
  • august 2019-imiit 28. novemberi 2019-mut pissarsiaasut 29. november 2019 makitsinermut ilaassapput.
  • il.

 

17. Ilaasortatut profilinni takusinnaavatit timmisartukkut angalanitit nalunaarsukkat ingerlasimasullu kiisalu makitsinissap tulliani atugassatit eqquiniutit pissarsiarisimasatit. Timmisartukkut angalanerit inniminniininnut atatillugu isumamineersumik nalunaarsimanngippat ilaasortatut profilikkut nalunaarsinnaavat. Timmisartukkut angalanerup pineraniit qaammatit 12-it kingorna nalunaarsinnaavat, aammalu timmisartukkut angalanerit eqqortumik nalunaarneqarnissaat illit nammineq akisussaaffigivat. Timmisartukkut angalanermik nalunaassaguit atip tamakkiisup e-mailip kiisalu illit pillutit Club Timmisami nalunaarsukkat angalanermut atasut allassimanissaat piumasaqaataavoq. Angalanerit Club Timmisap 2019-imi 4. marsimi saqqummersinneqarnerata kingorna pisiat nalunaarutigineqarsinnaapput. Angalanerit taamaallaat 4. marsip kingorna pisiat taamaallaat eqquiniaasitsinermut piumasaqaatit naapertorlugit pisiarineqarsimasut makitsissutissartaqarput eqquiniutitaqarput.

Ilaasortatut profilikkut imaluunniit Air Greenlandip atuisunik sullissivia atorlugu makitsinermut peqataanngitsoorsinnaavutit.

 

18. Makitat inuttaasa siuliaat kinguliaallu Air Greenlandip nittartakkatigut saqqummertarfimmini saqqummiutissavai (tassa Facebookimi, Instagrammimi aammalu Youtubemi). Makitat kikkuuneri, siunertanut sunulluunniit immikkut akiliinani Air Greenlandip atorsinnaavai, soorlu takoqqusaarutinut aammalu nittarsaassinernut qanoq ittuugaluanut.

 

19. Eqquiniutit makitsinermi makitaappat kingusinnerpaamik ullut 10 qaangiunnerannit Air Greenlandimiit emailikkut attavigineqassaatit. Saaffiginnissut akigukku angalassutissamut uppernarsaammik qaraasiakkoortumik emailikkut tigusaqassaatit. Angalassutissaq www.airgreenland.dk, www.airgreenland.gl aamma www.airgreenland.com-imi timmisartukkut angalanernik pisinermut atorsinnaavoq. Angalassutissaq atulerukku pisitinnak uppernarsaammi kode uppernarsaatissaq allaffissami korti tunissutisiaq,-imi naqittassavat. Uppernarsaat qaraasiakkut pisinermi angalanermut katillugit 3.000 kr. ataallugit akilimmut atorukku aningaasat sinneruttut atorunnaassapput.

E-mail nalunaarutigisavit eqqortuunnginnera imaluunniit Air Greenlandip saaffiginnissutaanut ulluinnaat 20-it ingerlaneranni akissuteqannginnerit pissutigalugu Air Greenlandip attavigisinnaanngikkunitit aammaarluni makitsinissamut pisinnaatitaavoq.

20. Apple uunga unammisitsinermut attuumassuteqanngilaq.

*Emailikkut
e-mail, sms, messenger aammalu push-beskeder

**Qarasaasiakkut naapittarfiit
Facebook, Instagram aamma YouTube

***Suliffeqarfissuaq Air Greenland
Air Greenland A/S, Grønlandsrejsebureau A/S, World of Greenland A/S og Hotel Arctic A/S, nioqqutinik, sullissinernik timmisartukkut angalanermut, unnuinermut, angalanernik ataatsimut pisianik, angallassisoqarluni angalanernik, angalaarnernik, akunnittarfik neriniartarfinnillu neqerooruteqartut.

****Suleqatit
Valizo ApS –bagageservice, Booking.com –, unnuinerit, biilinik attartortitsinerit aammalu mittarfinni taxit, Mittarfeqarfiit (Grønlands lufthavne) –wifi aamma nerisat, Visit Greenland – takornarianut paasissutissat, Guide to Greenland ApS – timmisartukkut angalanerit, unnuinerit, biilinik attartortitsinerit, angallassisoqartitsinerit, Pajuback-nassatalerineq, Katuaq– aaqqissuussinerit aamma cafeqarneq, Sermermiut–aaqqissuussinerit aamma cafeqarneq, Taseralik - aaqqissuussinerit aamma cafeqarneq, Akisuanerit–festivalit aaqqissuussinerillu, ArcticCircleRace –timersornikkut aaqqissuussinerit, Timersoqatigiiffiit Kattuffiat–timersortitsinerit, ArcticSounds – festivalit aaqqissuussinerillu, Qimussersuaq (qimussimik ingerlaniunnerit) –timersorneq, Nunatta isiginnaartitsisarfia–isiginnaartitsineq cafeqarnerlu, Sisorarfiit/ Nuuk skilift – sisoraatinik snowboardinillu attartorneq kiisalu cafeqarneq, Pisiffik A/S -internetsikkut niuerneq, niuertarfissuarnit, elektronikkit, atisat allarpassuillu.