2886

Cookies aamma inuttut paasissutissat

Cookiet pillugit politik

1. Siunertaq: Nittartakkatsinni qarasaasiakkut atortorissaaruteqarpugut illit kiuninnik qanorlu ittunik atortoqarninnik kiisalu qarasaasiakkut qanoq iliortarninnik nalunaarsuisartumik, taanna nittartakkatsinnik pitsanngorsaanermut, ilinnut naleqqussaanermut aammalu nammineq saqqummersittakkavut allallu saqqummersitaat atorlugit nittarsaassinermi atortarparput.

 

2. Cookie sunaana? Cookie allagartaarannguuvoq nittartakkamiit illit qarasaasiavit toqqorsivianut ilineqartartoq. Cookiesit nittartakkamit ikkussisuusumit kingorna atuarneqarsinnaasarput, tassa nittartagaq tullianik iserfigigukku ilisarissavaatit. Cookies programminik aallartitsinermut imaluunniit qarasasianni virusinik ikkussinermut atorneqarsinnaanngillat.

 

3. Cookiet allaneersut: Nittartakkavut programminik malinnaassutinik atuisarput, soorlu Google Analytics, Google AdWords, Google Flights, Amadeus, Google Tag Manager, Facebook, Agillic, taakku aamma Cookiesinik ikkussisarput taamalu illit pillutit paasissutissanik pissarsisinnaapput uagutsinnullu tunniussisinnaallutik aammalu inuit naapittarfiinik naleqqussakkanik imaqartitsisinnaallutik, soorlu Facebookimik, Youtubemik, Twitterimmik aammalu Instagrammimik aammalu takoqqusaarutinik

 

4. Cookiet atorunnaarsinneqarnerat: Illit pillutit paasissutissanik katersinissarput toqqorterinissarpullu kissaatiginngikkukku internetserutigisartakkavit aquutaasaatigut (indstillinger) Cookies peersinnaavatit. Program sorleq atorlugu internetsertarnersutit apeqqutaalluni iserfissat toortagassallu assigiinngitsuupput. Matuma kinguliani internetserutit nalinginnaanerpaat qanoq iliorneqarnissaannut ilitsersuutit nanisinnaavatit.

 

Internet Explorer 9

Qinigassaq ‘Funktioner’ tooruk, toqqaruk ‘Sikkerhed’ toorlugulu ‘Slet historik’. Kingorna tooruk ‘Slet cookies’.

 

Google Chrome

Qulaani talerpiani Chromep toqqaasarfiani toqqaruk ‘Funktioner’, kingorna ‘Ryd data’. Illerfiusaasat nalunaaqutsikkit ‘Slet cookies og andre plugin data’ aamma ‘Ryd cachen’. Tooruk ‘Ryd browser data’.

 

Mozilla Firefox

Tooruk ‘Historik’ toqqarlugulu ’Ryd historik’. Illerfiusaasat ‘Cookies’ aamma ‘Cache’ nalunaaqutsikkit toorlugulu ‘Ryd nu’.

 

Safari

Qulaani qinersiffissami tooruk ‘Safari’ toqqarlugulu ‘Indstillinger’. Toqqaaffissami ‘Privacy’ tooruk toqqarlugulu ‘Ryd webside data’..

 

5. Naammagittaalliorneq: Atuinerput pillugu Air Greenlandip sullissivianut saaffiginnillutit naammagittaalliorsinnaavutit oqarasuaatikkut tlf. (+299) 70 12 12 imaluunniit e-mail: websupport@airgreenland.gl imaluunniit Inuussutissarsiornermik Aqutsisoqarfimmut erst@erst.dk.

 

Cookie pillugit politik danskisut, tuluttut kalaallisullu allagaavoq. Assigiinngissagaluarpata danskisuua atuutissaaq.

Cookie deklaration

Nittartakkap imarisai ussassaarutillu cookiesit atorlugit naleqqussartapagut, inuinnaat attaveqaateqarfiinut tikkuussilluta nittartakkatsinnillu atuineq misissoqqissaartarlugu. Illillu nittartakkatsinnik atuisarnerit inuinnaat attaveqateqarfiisigut, ussaassaarinermik aammalu misissueqqissaarnermik suleqatitsinnut paasissutissiissutigisarpavut. Suleqatigisattalu paasissutissat taakku, ilinninnit toqqaannaq imaluunniit illit taakku sullississutaannik atuinikkut pissarsiaannut akuliunneqartarput.

 

Cookies tassaapput paasissutissat annikitsukkuutaat, atuisup nittartakkani atuinermini pitsaanerpaamik misigisaqarnissaanut atorneqartartut.

 

Inatsit malillugu illit qarasaasiannut cookiesit toqqorsinnaavagut, paasissutissat illit qinnutigisavit tunniunnisaannut pinngitsoorsinannginneri ersarippat. Cookies allat pineqartillugit illit akuerseqqaarnissat pisariaqarpoq.

 

Nittartakkami uani cookies assigiinngitsut atorneqarput. Cookiesit ilai uagut nittartakkatsinni atuisunit allanit ikkussaasarput.

 

Nittartakkatsinni cookiesinik nalunaaruteqarfimmiit akuersinerit sukkulluunniit allanngortilluguluunniit peersinnaavat.

 

Kikkuunerput, qanoq attaveqarfigisinnaaneritsigut aammalu inunnut paasissutissanik qanoq atuisarnerput Inuinnarnut Politikkitsinni annertunerusumik paasisaqarsinnaavutit.

 

Akuersininnut tunngasumik attavigigutsigut akuersinermut ilisarnaatit, ullorlu akuersiffiit allaguk.

Inuit pillugit paasisssutissanut politikki

Inuit pillugit paasissutissat qanoq pisarivut

Inuit pillugit paasissutissanut politikkimi uani nassuiarneqarpoq paasissutissat sullitatsinnut aammalu Air Greenland A/S-ip (Air Greenland) nittartagaanut alakkaasunut tunngasut qanoq Air Greenlandimit tuniniaanitsinnut nittarsaassinitsinnullu atatillugu katersorneqartarnersut suliarineqartarnersullu.

 

Inuit pillugit paasissutissanut politikki danskisut, tuluttut kalaallisullu suliaavoq. Taakku assigiinngissuteqassagaluarpata danskisuua atuutissaaq.

 

Paasissutissat inunnut tunngasut qanoq pisarivut

Nittartakkatsigut angalanermik inniminniisoqaraangat imaluunniit sullissivik attavigineqaraangat paasissutissat atuisunit uatsinnut tunniunneqartut Air Greenlandimit suliarineqartarput. Paasissutissat tassaasarput ateq, attaveqarfissat (e-mail aammalu telefonip normua ilaallutik), timmisartut ilaaffissat normui, ullut piffissarlu angallavissat, saaffiginnissutip imarisaa kiisalu angalanerup isumaginissaanut paasissutissat pisariaqartut. Angalanerup isumagineqarneranissaaq paasissutissat atortarpavut, soorlu akiligassiinermi, akiliinermi, naatsorsuutinut ilanngussinermi, akiliutinik atuinermi, kiisalu allaffissornikkut sulinermi soorlu naammagittaalliornerni. Sullitat paasissutissaataannik suliaqarnermi tunngavigineqartoq tassaavoq akuersineq aammalu sullitamut isumaqatigiissutitsinnik uagut eqqortitsisinnaassuserput, soorlu paasissutissanik, sullissinernik neqeroorutinillu toqqagaannik tunniussinisarput. Paasissutissat mianernaatillit, soorlu peqqissusermut tunngasut, aatsaat angalanermut atatillugu pisariaqartinneqaraangata atortarpavut.

 

Malugiuk paasissutissat suliarineqarnissaannik akuersinerup utertinneratigut akuersissutip atuunnerata nalaani, tassa akuersissummik utertitsinerup siornatigut, paasissutissat suliarineqarnerat unioqqutitsinertut isigineqalersinnaanngimmat.

 

Nittarsaassinermi paasissutissanik inummut tunngasunik suliaqartarnerput

Paasissutissat inummut tunngasut nittarsaassinermi atorsinnaavavut akuersissummik pisimagutta imaluunniit soqutigisanik unioqqutitsinerunngitsunik tamanna tunngaveqarpat, tak. paasissutissat illersugaanerat pillugu peqqussummi aalajangersagaq 6, imm. 1, oqaasertat a aamma f. Paasissutissat suliarineqarnissaannik akuersissut qaqugukkulluunniit utertinneqarsinnaavoq ugguuna: Air Greenlandip atuisunik sullissivia tlf. (+299) 70 12 12 imaluunniit e-mail: websupport@airgreenland.gl.

 

Akuersissummik pissarsisimagutta nittarsaassisinnaavugut qarasaasiakkut allagarsisarfiit atorlugit, soorlu email, sms kiisalu nittartakkatigut inuit naapittarfiini nalunaarutit allakkallu atorlugit, aamma akuersissut atorsinnaajumallugu paasissutissanik pisariaqartunik atuisinnaavugut soorlu akuersisup aqqa attaveqarfigineqarnissaanullu paasissutissat atorsinnaallutigit. Nittartaassinitsinnut atatillugu attaveqaraangatta saaffiginnissupput ammarneqarsimanersoq aammalu neqeroorutit, nutaarsiassat neqeroorutillu suut qisuariarfigineqarsimanersut nalunaarsortarpavut. Paasissutissanik taama suliaqartarnitsinni tunngavigaarput soqutigisarivikkatsigu nittarsaassinivut nassiutissallugit, malinnaaffigissallugit tunniussivissanullu naleqquttunut tunniutissallugit, tak. paasissutissat illersugaanerat pillugu peqqussummi aalajangersagaq 6, imm. 1, oqaasertat a aamma f.

 

Qarasaasiakkut inuit naapittarfiini nittarsaassiviginiakkat aalajangersimasut atorsinnaanerinik akuersisoqarsimappat, soorlu Facebookimi Instagrammimilu, taava taanna tunngavigalugu paasissutissat inummut tunngasut inuup nutaarsiassanik saqqummersitsisarfiatigut nittarsaassisinnaatitaavugut. Aamma inunnut allanut nittarsaassinitsinnik soqutiginnissinnaasunik nassaarniarnitsinni inuk pillugu paasissutissat atorsinnaavavut.

 

Qarasaasiakkut inuit naapittarfiini, soorlu Facebookimi Instagrammilu, nittarsaassiviginiakkanut naleqqussakkamik nittarsaassinissamut akuersissummik pissarsisimanngikkutta, taava inuk pillugu paasissutissat unioqqutitsinertaqanngitsumik atuisinnaanitsinnik naliliinerput naapertorlugu atorsinnaavavut, tak. paasissutissat illersugaanerat pillugu peqqussummi aalajangersagaq 6, imm. 1, oqaasertaq f, aammalu paasissutissat illersugaanerat pillugu inatsimmi § 13, imm. 2 tak. imm. 4.

 

Air Greenlandip nittartagaa inuup atoraangagu cookiesit atorlugit inuup nittartakkamik atuinera nalunaarsortarparput, soorlu angalanerit, neqeroorutit takoqqusaarutillu suut isiginnaarsimanerai, suut ujarsimanerai suullu immikkoortiterinermini atornerai, aamma inuk sumiinnersoq. Nalunaarsortarpavuttaaq inuup IP-adressia aammalu qarasaasiaata aqutsisui suunersut, mobil suunersoq internetserullu suunersoq. Paasissutissat atortarpavut nittartagarput pitsanngorsarumallugu aammalu inummut naleqquttumik nittarsaassisinnaalerumalluta, soorlu allagartat saqqummersartut atorlugit aammalu nittartagarput atorlugu. Paasissutissanik taama suliaqartarnitsinnut pissutaavoq soqutigisarivikkatsigu nittarsaassinerput inunnut naleqquttunut sammitissallugu, tak. paasissutissat illersugaanerat pillugu peqqussummi aalajangersagaq 6, imm. 1, oqaasertaq f.

 

Paasissutissat inummut tunngasut taariikkavut atortassavavut nittarsaassinerit nassuiakkavut pisariaqarallartillugit atuinerpullu nalunaarsortariaqarallartillugu, amerlanertigulli cookiesit qanoq ittuussusiat aammalu qanoq atugaanerat apeqqutaalluni qarasaasiakkut sumut isertarsimanermut paasissutissat ullut 14-niit ukiup ataatsip ingerlanerani peerneqartarput.

 

Inuup nittarsaassivigineqarnissamut akuersinini tunuartippagu qarasaasiakkut allakkanik nassiussisarluta toqqaannartumik nittarsaassinissaq siunertaralugu inummut paasissutissanik atuinerput unitsissavarput. Kisiannili inummut paasissutissat nittarsaassinerup naleqqussarnerani suli atorsinnaassavavut, soorlu allagartarsuaaqqani saqqummersartuni aammalu nittartakkatsinni kiisalu qarasaasiakkut inuit naapittarfiini, soorlu Facebookimi Instagrammimilu, nittartaassinitta naleqqussarnissaa pisariaqartutut isigigallartillugu, aammalu nittarsaassinissatsinnik unioqqutitsinerunngitsumik soqutigisavut pillugit paasissutissanik atuinerput tunngavilersorsinnaatillugu, tak. paasissutissat illersugaanerat pillugu peqqussummi aalajangersagaq 6, imm. 1, oqaasertaq f aammalu paasissutissat illersugaanerat pillugu inatsimmi § 13, imm. 2, tak. imm. 4, taamaaliussanngilagulli paasissutissat tamakkuninnga siunertaqarluni atorneqarnissaannut akerliunissamut periarfissaq inuup atorsimappagu, tak. paasissutissat illersugaanerat pillugu peqqussummi aalajangersagaq 21, imm. 4. Paasissutissanik atuinermut akerliunermik tigusaqarutta paasissutissanik nittarsaassinermi taamaallaat atugassanik atorfissaarutsitsissagatta paasissutissat pineqartut atorunnaassavavut piiassallugillu. Kisiannili qaraasiakkut allagarsisarfiit atorlugit allakkanik inummut nassiussisarnissatsinnik akuersissuteqarsimanerput uppernarsarsinnaajumallugu paasissutissanik pisariaqartunik piiaanavianngilagut, tamatumani malipparput nittarsaassinermut inatsimmi § 10, imm. 1, akuersissummillu atuinitsinnit kingullermit ukiut marluk ingerlaneranni uppernarsaat toqqortarigallassavarput.

 

Ilaasortaanermut atatillugu paasissutissanik qanoq katersisarnersugut atuisarnersugullu Air Greenlandip sullitanut klubbiata, Club Timmisap, ilaasortaasa uani atuarsinnaavaat: ilaasortaanermi atugassarititaasut.

 

Ingerlatitseqqinneq

Timmisartuussisartut angallassisartullu akornanni imminniinermut angalanermullu paasissutissat pillugit malittarisassat, tassa "Passenger Name Record" imaluunniit ”PNR”, naapertorlugit Air Greenland angalanermut atatillugu paasissutissanik suliaqartassaaq ingerlatitseqqittassallunilu. PNR-ikkut paasissutissat imaqarput atermik, najukkamik, attaveqarfissamik kiisalu kiffartuuteqqullugu kissaatinik allanik, kiisalu sullitap ataatsimoorlutilluunniit angalaqataasa angalanerannut tunngasunik.

 

Inummut paasissutissanik ingerlateqqittoqartarpoq ilaasartut timmisartoq ataasiinaanngitsoq atorlugu timmisartortitseqatigiiffinni assigiiinngitsuni angalasut angalanerat inniminniinerilu pillugit paasissutissanik tunniussisinnaajumalluni. Aamma inummut paasissutissat ingerlateqqinneqartarput timmisartuussinermi sullissinerit ingerlateqqikkumallugit, soorlu check-inimut aammalu nassatat isumagineqanerannut tunngasut. Paasissutissat atorneqarnerata malitsigisaanik sullitaq pillugu paasissutissat ingerlatseqatigiiffinnut allanut sullitamik sullisseqataasunut ingerlateqqinneqartarput, soorlu angalatitseqatigiiffinnut angalanernillu aaqqissuisartunut.

 

Sullissivut uagutsinnut atanngitsut inummut paasissutissanik pissarsisinnapput, taamaallaalli suliassiinitsinnut atatillugit atorsinnaassallugit. Tassaasinnaapput suliffeqarfiit qarasaasialerinikkut sullissinikkullu ikiortigisavut. Suliffeqarfinnik avataaneersunik sulisitaqartarpugut ilaatigut qarasaasiakkut atortorissaarutit teknikkikkut ingerlanneqarneranni, e-mailikkut nittarsaassinernik nassiussuinermi kiisalu inunnut naleqqussakkamik nittarsaassinermi, soorlu sullitaareersimasut nittarsaassivigineqarneranni. Sulisitavut tamakku paasissutissanik suliaqartuupput uagullu naalakkiutigut naapertorlugit inummut paasissutissanik uagut akisussaaffigisatsinnik suliaqartarlutik. Uatsinnut isumaqatigiissummik naammassinninniarnerminnut taamaallaat atatillugu paasissutissanik suliaqartartut paasissutissanik atuisinnaatitaapput isertuussisussaallutillu. Paasissutissanik suliaqartartut uagut sinnerluta inummut tunngasunik suliaqartartut tamaasa allakkatigut paasissutissalerineq pillugu isumaqatigiissuteqarfigisarpavut.

 

Paasissutissanik suliaqartartut tamakku ilaat, soorlu The Rocket Science Group LLC, qarasaasiakkut nittarsaassisarfimmik Mailchimpimik ingerlatsisuusoq, kiisalu Google Analytics v/Google LLC, USA-mit aallaaveqarput. Paasissutissanik USA-mut nuussisarneq pillugu qularnaveeqqutit pisariaqartinneqartut EU-U.S. Privacy Shieldikkut akuerisaapput, tak. paasissutissat illersugaanerat pillugu peqqussut art 45. Paasissutissanik suliaqartartunik allanik EU-p avataaniittunik atuigutta paasissutissanik nuussinermut qularnaveeqqutit atuuttut malittuaannarpavut. Rocket Science Group LLC-mut akuersissut nassaarineqarsinnaavoq uani. Google LLC-ip akuersissutaa nassaarineqarsinnaavoq uani.

 

Paasissutissat toqqortarineqarnerat

Paasissutissat suliarineqarneranni siunertaq, aammalu inatsisitigut oqartussaniillu piumasaqaatit malinneqarnissaat eqqarsaatigalugu paasissutissat toqqortarineqarnissaat pisariaqarallartillugu Air Greenlandip atuisut inuttaat pillugit paasissutissat toqqortarissavai.

 

Atuisoq Air Greenlandikkut angalaniarluni inniminniippat atuisup inuttaa pillugu paasissutissat ukioq taanna aammalu angalanermiit ukiut tallimat qaangiunneranni toqqortarineqassapput. Tassa inatsisitigut oqartussaniillu piumasaqaatit malillugit aammalu naammagittaalliortoqassagaluarpat atorfissaqaqinammata taama toqqortarineqartarput.

Sullissivik attavigineqartillugu: Sullissivimmut paasissutissat nassiunneqartut Air Greenlandip ukiut marluk tungaanut paarisarpai, sullissinermut systemi Zendesk aqqutigalugu. Saaffiginnissutit tamarmi automatiskimik qaammatit 24-t qaangiunnerani peerneqartarput. 

 

Illit pisinnaatitaaffitit

Paasissutissat suliarineqarneranni inuk paasissutissanik imminut tunngasunik paasiniaasinnaatitaavoq naqqiisinnaatitaalluni, piiaasitsisinnaalluni imaluunniit paasissutissat suliarineqarnissaat allanullu ingerlateqqinneqarsinnaatitaanerat akerlerisinnaallugu. Paasissutissanik taama suliaqarnitsinnut inuk akerliuppat inummut tassunga paasissutissat atoqqissinnaajunnaassavavut.

 

Pisinnaatitaaffinnik taakkuninnga atuijumasunit ugguuna attavigineqarsinnaavugut info@airgreenland.gl.

 

Imaluunniit inuit paasissutissat imminnut tunngasut suliarineqartarnerat pillugu Paasissutissanik Nakkulliisoqarfimmut naammagittaalliorsinnaatitaapput.

Ilaasortaanermut tunngavissiaasut

Club Timmisa sullissanut klub-iliaavoq, neqeroorutinik pitsaasunik iluaqutisiassanillu sassaalliuteqartartoq.

Ilaasortanut tunngassuteqartut uani atuarsinnaavatit.