3677

2023 novembarip 17, tallimanngorneq


Suliarinninnermut neqeroortitsineq

Mittarfittaassani nutaani pingassusuni siulleq Nuummi ukiup tulliani ammarneqarnissaanut atatillugu attaveqaasersuutit allanngornissaanni pissutsit Air Greenlandimut malunnaataasussaapput. Tassungalu takussutissaavoq Air Greenland Groupip nutaanik ilisarnaateqalernera aammalu timmisartuussinissanut pilersaarutit nutaat atuutilersinnerat.

 

Taamaattumik Air Greenlandimi sulisutta atuisunik ullut tamaasa naapitsisartut ineriartortinissaat sulissutigaarput, periusissiami siunniussatsinnik, tassa atuisut uagutsinnik toqqaaqqartarnissaannik, piviusunngortitsinissamut pitsaanerpaamik periarfissinniarlugit.

 

Tassungalu atatillugu suliassat immikkut ittut naammassinissaannut ikiorteqartariaqarpugut, suliassarlu taanna suliarinnittusarsiuupparput.

Siunertaq:

Suliami tassani atuisut naammagisimaarinninnerinut najoqqutassiamik atuutilersitsinissaq siunertaavoq, tassanilu sullitanik pitsaanerpaamik kiffartuussinerup ingerlaannarnissaa aammalu atuisunut pitsaasumik misigisaqartitsinissaq anguniarneqarpoq.

 

Najoqqutassami kiffartuussineq aaliangersimasoq akerlianillu saamasoq kiisalu ”avataaniit appakkaannertut” periuseqarneq, suliffeqarfitta naleqartitaanik pisussaaffiinillu ersersitsisoq aallunneqassapput.

 

 

Ingerlanera

 

Suliassap nassuiarnera:

 

Suliassaq pingasoqiusaavoq, taannalu HR-mi ineriartortitsinermut immikkoortortaq peqatigalugu ima imaqassaaq:

 

 • Workshopimik ingerlatsineq, paasissutissanik katersinissamik siunertaqarluni sulisunut toqqarneqareersunut arfinilinnut 2024-mi sap.ak. 2-p naanerani ingerlanneqartussamut.
 • Pikkorissaanissamut atortussanik suliarinninneq, workshopeqarnermit paasisat aamma suliamut tunngasut pitsaanerpaat aallaavigalugit ulluni marlunni kalaallisut qallunaatullu ingerlanneqartumik pikkorissaanermi atugassanik.
 • Train-the-trainer (sungiusaasussanik sungiusaaneq) 2024-mi ak. 11-mi: suliffimmi sinniisit/ilitsersuisartut 8-10-t Air Greenlandimi sulisutsinnik atuisunik toqqaannaq attaveqartartut pikkorissarnissaannut piumassuseqartut.

 

Atuisut naammagisimaarinninnerannut, uagutsitulli silaannakkut angallassinermi aammalu suliffeqarfinni allani pitsaanerpaamik angusaqarnissamut atugassamik, ineriartortitsillutalu atuutilersitsinissaq kissaatigaarput.

 

Najoqqutassap aaliangersimasumik akerlianillu saamasumik kiffartuusseriaaseqarneq imarissavaa, taakkumi sullitat pitsaasumik misigisaqarnissaannut pingaaruteqaqaat.

 

Taassumalu saniatigut apeqqarissaarfiginninnissamut piffissaqassaaq, Sulisoqarnermi ilinniartitaanermut ineriartortitsinermullu pisortamit ataqatigiissaakkamik pinngitsoornani ilisimasassanik apeqquteqassammat, taamaatumillu Air Greenlandip naleqartitaasa tallimat pikkorissarnermi aamma ilaatinneqarnissaat pingaartuuvoq:

 

 • Piviusunik tunngaveqarneq
 • Akisussaaneq
 • Attaviginnittartoq
 • Innarliinnginneq
 • Angusaqarusussuseq

 

Suliap naammassillugu ingerlannerani uku ingerlateqqinnissaat ilisimasatigullu siammarternissaat anguniarneqarpoq:

 

 • Tamatta allanngueqataavugut – qanoq atorfeqarneq apeqqutaatinnagu
 • Tamatta atuisut qitiutinnissaat anguniagaraarput
 • Atuisunik kiffartuussinermi tamatta pingaaruteqarpugut
 • Ineriartorneq, suleqatigiinneq aamma akisussaaqatigiinneq, tassapput nunarsuarmi atuisunut kiffartuussinerup pitsaanerpaap imarisaanik oqariartuutit.

Suliaq nuna nutaajuvoq, siusinnerusukkulli suliaareersunit aallaaveqarluni. Suliap ingerlanera aallarnissaataavoq.

 

Suliami uku siornatigut ingerlanneqarput:

 • 2009: sulisunut atuisunut toqqaannartumik attaveqartartunut pikkorissaaneq siulleq
 • 2012: sulisunut atuisunut toqqaannartumik attaveqartartunut pikkorissaanerup aappaa

Pilersaarummi malitassat:

Neqeroortitsineq ammaanneqarpoq: 17. november 2023

Neqeroorutip tunniunnissaanut ulloq kingulleq: 17. december 2023

Isumaqatigiissutip atsiornera: 29. december 2023

Suliap aallartinnera: Sap.ak. 1, 2024

Suliap naammassinera: 1. april 2024

 

Neqeroorummik nassitsineq: Neqeroorummik nassitsinissamut soqutiginnittut kingusinnerpaamik ulloq 17. december 2023, neqeroorummik uunga nassitsissapput Kathrine Bødker, ktb@airgreenland.gl.

 

Neqeroorut neqerooruteqartup misilittagaanik, immikkut paasisimasaanik aammalu atuisut naammagisimaarinninnerinut najoqqutassiap atuutilernissaanut pilersaarummik imaqassaaq.

 

Aaliangiinermi tunngaviit:

Misilittakkat immikkullu paasisimasat: 40%

Atuutilersitsinissamut pilersaarut: 30%

Akia: 20%

Kalaallit oqaasii:10%

 

Attaveqarfissaq: Neqeroortitsinermut atugassanut tunngasunik apeqqutissaqaruit una attavigissavat:

Sulisoqarnermi ilinniartitaanermut ineriartortitsinermullu pisortaq Kathrine Bødker, ktb@airgreenland.gl imal. mobil: 483417.

 

Malugiuk: Air Greenlandi neqerooruteqartunut akisussaaffeqarnani neqeroorutit tamaasa itigartinnissaannut aammalu suliassap atorunnaarsinnissaanut imminut pisinnaatippoq. Paasissutissat neqeroorummut ilanngullugit nassiussat tamarmik allanut isertuussaassapput, taamaallaalli nalilersuinermi atorneqassallutik.